Perkhidmatan Online Status Kes Duti Setem

Status Kes Duti Setem


Jika gunakan No. MyKad, masukkan tanpa dash (-). Bagi No. Kad Pengenalan yang lain atau No.Passport atau No. Pendaftaran Syarikat, masukkan seperti yang terdapat pada dokumen/surat asal. (Contoh : 650321117066 / 210408-X)

Atau

Masukkan seperti yang terdapat pada dokumen atau surat asal. (Contoh : H01G622202-B021)